Actualitat

Obert el termini per a sol·licitar drets de plantació de vinya

El termini de sol·licituds de plantació de vinya amb drets de la Reserva de Drets de Catalunya estarà obert fins el 30 d’octubre de 2013.

vinya

D’acord amb l’Ordre AAM/21/2013, es poden acollir a aquesta convocatòria tots els viticultors de Catalunya, que disposin de superfície a plantar emparada en una  Denominació d’Origen (DO) protegida.

S’estableix el següent ordre de prioritats en el repartiment:

  1. Joves agricultors
  2. Explotacions Agràries Prioritàries
  3. Agricultors a Títol Principal
  4. Agricultors Professionals
  5. Societats Cooperatives i SAT
  6. Resta de sol·licitants

El quatre primers grups poden sol·licitar un màxim de 3 hectàrees, mentre que els dos darrers poden sol•licitar un màxim de 2 hectàrees.

Dins de cada grup, tindran prioritat les sol·licituds amb menys superfície sol•licitada.

Els drets seran gratuïts exclusivament pel primer grup de prioritat, per la resta serà, i en funció del grup, amb contrapartida financera.

Els drets de plantació concedits podran ser utilitzats en plantacions, que podran acollir-se a un Pla de Reestructuració en cas de convocatòria.

Us facilitarem més informació a les nostres oficines