Campanyes finalitzades

Oberta la contractació d’assegurança per gelada, falta de quallat i pedra

Aquest any pot deixar les seves produccions en mans de la sort?

L’assegurança agrària li permet assegurar les collites de la seva explotació contra els riscos climàtics que podent fer-li perdre els seus esforços i els diners invertits durant tot un any.

Possibilitat de finançament de la pòlissa amb l’aval de SAECA sempre que l’import que ha de pagar l’assegurat sigui igual o superior a 1.500€.

Terminis (data màxima de contractació):

asseguranca agraria fruita

Per les produccions de fruita, hi ha la possibilitat de contractar una nova taula de valoració de danys en qualitat pel risc de pedra (0 -10 -100).

 Raïm de vinificació: Complementària i mòdul P

  • Amb cobertures de gelada, fins el 25 de març
  • Sense cobertures de gelada, fins el 30 d’abril

Assegurança de sobrepreu: I a més, si ha contractat o contracta ara la pòlissa de Agroseguro amb nosaltres de raïm de vinificació i fruiters, li oferim la possibilitat mitjançant AGROPELAYO SA d’incrementar el preu d’assegurament dels cultius fins un 30% pel risc de pedra.