Actualitat

Camp de vinyes

Obligació de declarar parcel·les de vinya a la DUN 2013

Fa un parell de mesos el DAAM ens va fer arribar i exposar el plantejament que feia mesos estaven programant des de diferents subdireccions, d’introduir l’OBLIGACIÓ DE FER LA DUN I DECLARAR-HI LES PARCEL·LES DE VINYA, per tal de fer coincidir el titular de la parcel·la declarant a la DUN amb el titular (en aquell moment “lliurador de collita” que constés al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).

Després de diferents textos, i al·legacions presentades, el DAAM va estar d’acord en que l’única manera de garantir el dret de percebre els ajuts agraris que permet la DUN i el dret inicial de lliurar la collita era que les dues figures, tant a la DUN com al RVC, que havien de coincidir, i per tant fer la DUN i disposar de la tarja vitícola, fós el TITULAR DE LA PARCEL·LA, entès segons la definició legal de titular de l’explotació, és a dir “persona que exerceix l’activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials, i assumint els riscos i responsabilitats civil, social, fiscal, sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l’explotació”. En casos de conflicte, caldrà que el titular aporti documentació o proves de que n’exerceix.

Camp de vinyes

És important el fet que d’aquesta manera es podrà garantir també l’atorgament correcte dels futurs drets d’ajut que es puguin repartir.

L’Ordre de la DUN 2013 encara no s’ha publicat, però el DAAM ja ha iniciat una campanya d’informació als viticultors sobre l’obligació de realitzar la DUN 2013. Adjuntem el comunicat que va emetre el passat 3 de gener.

Serà important fer un seguiment, per part de tots, de l’aplicació que en farà el DAAM de la convergència del titular DUN-RVC, per tal de vetllar perquè es garanteixen els drets dels diferents agents del sector. Per tant, si us plau, feu-nos coneixedors dels dubtes o conflictes que cregueu oportuns.