Actualitat

Apunteu-vos al Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

Enguany també es pot sol·licitar l’ajut de Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, que, com sabeu, té per finalitat renovar les plantacions de vinya.

Per poder sol·licitar els ajuts que inclou un pla de reestructuració i reconversió de la vinya és convenient formar part d’un col·lectiu. És per aquest motiu que Agroxarxa en crearà un, tal com ha fet sempre en els anteriors plans.

Aquest ajut subvenciona les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, moviments de terra, protecció de planta jove, transformació de vas a emparrat i re-empelt.

El funcionament de l’ajut serà similar al del pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només se subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost de 2016 i el 31 de juliol de 2017, a no ser que s’opti per fer un aval, el que permetria finalitzar les actuacions fins a 31 de juliol de 2018.

Primerament caldrà preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà de presentar abans del 10 de novembre de 2016.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut individuals al Departament.

Com veieu, el termini per formar el col·lectiu és molt curt i per tant si hi esteu interessats, és prioritari que us poseu en contacte amb la vostra oficina d’Agroxarxa el més aviat possible per tal de poder avançar feina.