Actualitat

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms

El Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació recull una sèrie de novetats per als treballadors autònoms, entre les quals cal destacar:

  • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.
  • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
  • Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.
  • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.
  • Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 contemplada en l’apartat 1 de l’article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Per més informació, pots contactar amb les nostres oficines.