Actualitat

Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya 2014

El passat 22 de gener s’ha convocat l’ajut de Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, que com ja sabeu té per finalitat renovar les plantacions de vinya.

Per poder sol·licitar els ajuts que inclou un pla de reestructuració i reconversió de la vinya s’ha de formar part de un col·lectiu. És per aquest motiu que Agroxarxa té intenció de crear-ne un, tal com ha fet en els anteriors plans.

Aquest ajut subvenciona les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, moviments de terra, transformació de vas a emparrat, i re-empelt.

El funcionament de l’ajut serà similar al pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només se subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost del 2013 i el 31 de juliol de 2014, a no ser que s’opti per fer un aval, el que permetria finalitzar les actuacions fins a 31 de juliol de 2016.

Primerament caldrà preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà presentar abans del 21 de febrer del 2014.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut al Departament d’Agricultura, abans 3 d’abril de 2014.

Com veieu, termini per formar el col·lectiu és molt curt i per tant si hi esteu interessat, és prioritari que us poseu en contacte amb la vostra oficina d’Agroxarxa, el més aviat possible, per tal de poder avançar feina.

 US INFORMEM QUE EXISTEIX LA POSSIBILITAT DE SOL·LICITAR AJUTS PER  L’ELABORACIÓ, CONTROL DE QUALITAT I/O COMERCIALITZACIO DE PRODUCTES VITIVINÍCOLES PEL PERIODE 2014-2018. SI HI ESTEU INTERESSATS, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES.