Actualitat

Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

Enguany també es pot sol·licitar l’ajut de Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, que té per finalitat renovar les plantacions de vinya.

VinyaPer poder sol·licitar els ajuts que inclou un pla de reestructuració i reconversió de la vinya s’ha de formar part de un col·lectiu. És per aquest motiu que Agroxarxa en crearà un, tal com ha fet en els anteriors plans.

Aquest ajut subvenciona les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, moviments de terra, transformació de vas a emparrat, i re-empelt.

El funcionament de l’ajut serà similar al pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només se subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost del 2014 i el 31 de juliol de 2015, a no ser que s’opti per fer un aval, el que permetria finalitzar les actuacions fins a 31 de juliol de 2017.

Primerament caldrà preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà presentar abans del 10 de novembre del 2014.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut individuals al Departament d’Agricultura.

El termini per formar el col·lectiu és molt curt i per tant si s’hi està interessat, és prioritari posar-se en contacte amb qualsevol de les nostre oficines d’Agroxarxa el més aviat possible, per tal de poder avançar feina.


INFORMEM TAMBÉ QUE FINS EL 31 D’OCTUBRE ES PODEN SOL·LICITAR DRETS DE NOVA PLANTACIÓ. SI ESTEU INTERESSATS A DEMANAR-NE, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES.