Actualitat

Recomanacions de mesures preventives i organitzatives per prevenir el risc de contagi

Amb la represa de l’activitat per part d’aquelles empreses que van veure aturada la mateixa arrel de la publicació del RDL 10/2020 al no ser serveis essencials, el Ministerio de Sanidad i el CRL de la Generalitat han elaborat unes guies amb recomanacions de mesures preventives i organitzatives per tal de prevenir el risc de contagi de la Covid-19 i orientar per planificar la tornada a la feina segura.

Adjunt trobareu les guies: