Campanyes finalitzades

Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

— CAMPANYA FINALITZADA —

El passat 18 de desembre s’ha convocat l’ajut de Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya, que com ja sabeu té per finalitat renovar les plantacions de vinya.

Per poder sol·licitar els ajuts que inclou un pla de reestructuració i reconversió de la vinya s’ha de formar part de un col·lectiu.

Aquest ajut subvenciona les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, moviments de terra, transformació de vas a emparrat, i re-empelt.

 El funcionament de l’ajut serà similar al pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només se subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost del 2012 i el 31 de juliol de 2013, a no ser que s’opti per fer un aval, el que permetria finalitzar les actuacions fins a 31 de juliol de 2015.

Primerament caldrà preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà presentar abans del 17 de gener del 2013.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut al Departament d’Agricultura, abans 27 de febrer de 2013.

Com veieu, termini per formar el col·lectiu és molt curt (abans del 17 de gener), pel que si es del vostre interès, és prioritari que us poseu en contacte amb la vostra oficina d’Agroxarxa o que enviïs mail a agroxarxa@agroxarxa.com, el més aviat possible, per tal d’anar avançant feina.