Campanyes finalitzades

La Reforma Fiscal ja arriba, prepara’t!

S’acosten les principals implicacions del desplegament de la Reforma Fiscal de l’any 2015, son importants de cara als propers exercicis. 

Li recordem dos dels efectes més importants d’aquesta reforma i de més transcendència, d’acord amb la normativa aprovada:

  • El mètode d’estimació objectiva per mòduls es limita a partir de 2016, es modifica el número d’activitats a les quals resulti aplicable, així com els límits computables.
  • A partir de l’1 de gener del 2016 les societats civils (SC) amb objecte mercantil passaran a ser contribuents del Impost de Societats, i tindran unes obligacions comptables i fiscals similars a les societats mercantils. Paral·lelament s’estableix un règim fiscal especial durant els sis primers mesos del 2016 per a la dissolució i liquidació d’aquests tipus de societats que es vegin afectades per la nova norma i no s’hi vulguin adaptar.

Si voleu, podeu ampliar més la informació al nostre bloc.

En el cas de les explotacions agràries hi ha particularitats i excepcions a tenir en compte i per tant cal donar-hi una atenció especial. És important assessorar-se per saber com l’afecten els canvis i trobar la millor solució per cada cas tenint en compte sempre tots els punts de vista: fiscal, comptable, laboral, ajuts relacionats, etc.

Aquest últim trimestre de l’any és el moment de fer totes les accions necessàries per poder començar el 2016 amb totes les garanties.

Amb nosaltres trobarà tot l’assessorament i especialització en el sector agrari, necessari per tenir la millor resposta i gestionar els canvis amb la màxima tranquil·litat.

Per qualsevol dubte pot adreçar-se a les nostres oficines.

 

BANNER_Ref_Fiscal