Actualitat

Resum del Real Decret de mesures per la recuperació econòmica

El RDL 18/2021 de 28 de Setembre, de mesures urgents per a  la protecció del treball, la recuperació econòmica i  la millora del mercat de treball.

En aquest es recullen, entre altres, una sèrie de mesures que pretenen alleujar la situació d’empreses i autònoms, davant la persistència dels efectes de la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. Aquestes mesures les tens resumides en aquest enllaç.