Actualitat

Salari mínim interprofessional de l’any 2022

S’ha publicat el RD 152/2022, de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional de l’any 2022 i que s’aplicarà amb efectes del mes de gener de 2022. Aquest experimenta un creixement de 35€/mensuals, sent el import de 33,33 euros/dia, 1.000 euros/mes i de 14.000 euros/any.

Per garantir l’aplicació del SMI, serà necessari mentre no es publiqui el nou Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya aplicar el salari mínim interprofessional als fulls de salari del mes de febrer per aquells grups professionals que es trobin per sota del mateix i realitzar els endarreriments del mes de gener. Pel que:

  1. Grups del 1 al 2 s’aplicaran les Taules salarials de l’Annex II del conveni agropecuari de Catalunya 2019-2020, mentre no hi hagi una revisió/nou acord sobre el Conveni col·lectiu.
  2. Grups del 3 al 7, inclosa el salari hora dels treballadors temporers, se’ls haurà de retribuir amb el salari mínim interprofessional del setembre 2021:
    •  Salari mensual: 933,33 euros/mes (14.000 euros anuals/15 pagues)
    •  Salari hora temporer: 7,80 euros/hora (14.000 euros anuals/1.796 hores anuals)

Per a més informació pots contactar amb les nostres oficines.