Laboral

Us oferim, a través del nostre equip de diplomats en relacions laborals, amb amplia experiència en contractació laboral i seguretat social i un profund coneixement de la realitat social agrària, garantia del millor assessorament en matèria laboral i de seguretat social així com en estrangeria, conflictes laborals i defensa en procediments judicials. Més concretament us oferim els següents serveis.

Assessorament laboral a l’empresa

 • Tramitació d’altes i baixes a la seguretat social de treballadors.
 • Contractació laboral.
 • Càlcul i confecció de rebuts mensuals d’abonament de salaris i gestió d’incidències (incapacitats, absentismes, vacances..)
 • Càlcul i confecció dels butlletins de cotització a la seguretat social.
 • Declaració de jornades reals dels treballadors del sistema especial agrari.
 • Càlcul i confecció de liquidacions.
 • Estudi i redacció de cartes en relació a faltes i sancions.

Treballadors per compte propi.

 • Tramitació d’altes i baixes a la seguretat social de treballadors autònoms i treballadors per compte propi agraris.
 • Tramitació de la capitalització de l’atur per establir-se com a treballador autònom.

Impost de retencions de les persones físiques

 • Declaracions de IRPF trimestrals i anuals.
 • Certificat anual de retencions i seguretat social.

Tramitació de prestacions

 • Jubilació
 • Incapacitat temporal i permanent..
 • Maternitat, paternitat.
 • Viduïtat i orfandat
 • Complements a mínims.

Conflicte laboral

 • La representació davant la Inspecció de Treball.
 • Demandes i conciliacions
 • Assistència en els judicis davant els Jutjats de lo Social

Estrangeria

 • Autorització inicial de residència i treball.
 • Renovació autorització de treball.
 • Modificació d’autorització de treball àmbit geogràfic o sectorial

Servei Laboral