Mercantil

Us oferim a través del nostre equip, format per economistes i juristes, i amb la resta d’àrees professionals, un servei d’assessorament integral en matèria mercantil valorant totes les característiques que ha de complir la societat en funció de les necessitats dels seus socis.

Entre els serveis mercantils que oferim podem destacar:

 • Assessorament previ sobre formes jurídiques adients per exercir una determinada activitat:
  • Empresari individual
  • Societat civil
  • Societat mercantil
 • Constitució i gestió de societats mercantils i civils.
 • Dissolució i liquidació de societats mercantils i civils.
 • Reestructuracions empresarials: fusions, escissions, aportacions d’activitats a societats etc.
 • Elaboració de contractes: compravendes, prestació de servei, arres, etc.
 • Redacció d’estatuts, elaboració d’actes societàries i altres documents mercantils.
 • Realització d’estudis i revisions prèvies a l’adquisició de societats.
 • Acompanyament en negociacions.

Servei Mercantil