Contractació de treballadors

Comptem amb un equip tècnic i humà especialitzat en l’organització de les diferents campanyes agràries per cobrir les ofertes de treball temporal o de campanya. Us resolem tots els dubtes relatius a la selecció i contractació de mà d’obra, assessorant-vos en tots i cadascun dels aspectes relacionats: selecció i verificació de les dades i de les autoritzacions de treball, condicions laborals, allotjament, etc.

Us oferim un complet assessorament sobre les condicions del conveni del sector i de les seves condicions econòmiques (salari, contractes, cotització a la seguretat social, descomptes, etc.)

En el cas de que disposeu d’allotjament, avaluarem les vostres instal·lacions, explicant-vos les condicions mínimes que ha de complir i dels serveis que ha de disposar (aigua, llum, ventilació, sanitaris, dutxes, etc.), i quan no en tingueu, el nostre equip us seleccionarà personal que no necessiti allotjament.

Els serveis concrets que us oferim són:

  • Selecció de treballadors: Ens responsabilitzem de la selecció de recursos humans per a la seva explotació.
  • Intermediació laboral. Cerquem el personal necessari per a cobrir la vostra oferta de treball i us expliquem les condicions laborals, i us posem en contacte per tal d’acordar el dia exacte d’inici.
  • Assessorament en Allotjament comunitari o particular: Si oferiu allotjament als treballadors, revisarem i us informarem de les condicions mínimes que ha de complir i dels serveis mínims dels que ha de disposar.
  • Tramitació d’autoritzacions de treball i residència temporal via gestió col·lectiva o via gestió ordinària.
  • Gestió de la contractació en origen nacional, comunitària i extracomunitària a països amb conveni de col·laboració a nivell estatal.

Servei de Contractació de Treballadors