Assessorament en plagues i malalties

T’oferim un assessorament objectiu i independent per la gestió integrada de plagues (GIP).

T’ajudem en el procés de redacció i elaboració dels diferents quaderns de camp que necessites per disposar de la teva traçabilitat amb:

  • Visites a l’explotació per determinar l’estat dels cultius.
  • Recomanació de mesures alternatives o de matèries actives per realitzar tractaments.
  • Elaboració del llibre de tractaments fitosanitaris.
  • Validació dels tractaments efectuats en base a l’evolució dels cultius de l’explotació, amb especial atenció als productes aplicats, al seu ús i a la dosi recomanada.
  • Revisió dels diferents aspectes normatius per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris.
  • Suport presencial a inspeccions de certificació o altres auditories requerides per l’Administració.

control plagues malalties cultiu