Gestió d’ajuts i subvencions

Disposem d’un equip d’enginyers, veterinaris i d’altres tècnics, amb àmplia experiència en la gestió de tot tipus d’ajuts a l’agricultura i la ramaderia que us garanteix una atenció contínua i personalitzada. El nostre valor afegit és avaluar totes les implicacions vinculades amb altres serveis (fiscal, laboral, assegurances agràries, jurídic, …) per prendre la millor decisió en cada cas. Estem inscrits al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya pel nivell d’assessorament integral agrari i rural.

Us oferim assessorament, tramitació i seguiment de:

 • Declaració Única Agrària (DUN) i els seus ajuts associats:
  • Ajuts directes: Ajut per pagament únic i altres ajuts a la producció.
  • Contracte Global d’Explotació procediment abreujat: mesures agro-ambientals, indemnització compensatòria, inversions no productives, …
  • Contracte Global d’Explotació procediment general: instal·lació de joves agricultors, modernització de l’explotació i diversificació cap a activitats no agrícoles.
  • Declaracions: Explotació Agrària Prioritària, Registre de Fruita de Catalunya, …
 • Assessorament en Condicionalitat. La condicionalitat garanteix el manteniment de l’activitat agrària afavorint aspectes com la qualitat de l’entorn rural i la seguretat alimentària, a l’hora que legitima la percepció d’ajuts al sector agrari.
 • Plans: Reconversió i reestructuració de vinya, fruita dolça, cítrics, renovació de maquinària agrícola, …
 • Préstecs bonificats: per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, per a l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, per a auxiliar les inversions necessàries per adequar les explotacions al compliment de les normes mínimes, de recent introducció, en matèria de benestar animal, …
 • Altres gestions davant el Departament d’Agricultura: Adquisició en comú de maquinària i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, inscripció al ROMA, Cessament anticipat de l’activitat agrària, …