Gestió de la fertilització

Som especialistes en fertilització. Posem al teu abast un assessorament totalment independent. Sense perdre de vista les característiques agronòmiques de la teva explotació.
Et garantim la transmissió de coneixements i l’adequació de la teva explotació a la complexitat de les noves normatives. Els nostres camps de treball en aquest servei són:

  • Planificació de la fertilització de l’explotació a través d’un balanç de nitrogen que asseguri la productivitat i qualitat nutricional dels cultius, en base a les característiques del sòl, matèria orgànica disponible, i ús racional dels fertilitzants.
  • Gestió d’analítiques. Acompanyament en la presa de mostres (sòl, material vegetal, dejeccions ramaderes o aigua de reg) per garantir que s’efectuï correctament, i que sigui representativa per estimar el seu contingut en Nitrogen o, si s’escau, d’altres elements.
  • Interpretació dels resultats obtinguts a les analítiques i recomanació, quan sigui necessari, de les actuacions a realitzar a l’explotació.
  • Elaboració del llibre de gestió dels fertilitzants on hi constin totes les actuacions que es realitzen en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la resta de fertilitzants nitrogenats
  • Declaració Anual de Nitrogen
  • Revisió del compliment de les disposicions del Decret 153/2019 en la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes en l’àmbit de l’explotació agrària.
  • Suport presencial a inspeccions de certificació o altres auditories requerides per l’Administració

Assessorament i recomanacions per l’elaboració del Pla de Dejeccions Ramaderes:

  • Visita a la explotació
  • Elaboració del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes

fertilitzacio camps amb tractor