Projectes d’enginyeria

Comptem amb un equip d’enginyers agrònoms, amb una amplia experiència en l’elaboració de projectes d’enginyeria i informes relacionats amb l’àmbit rural i en l’assessorament tècnic i mediambiental. Els principals tipus de projectes que oferim són:

  • Projectes bàsics i d’execució d’obres de coberts, magatzems i granges, basses de reg, dipòsits de purins.
  • Projectes d’autorització, llicència ambiental i comunicació ambiental.
  • Projectes d’activitats ramaderes.
  • Projectes d’agroturisme, d’activitats de lleure i altres.
  • Projectes d’establiments alimentaris.
  • Informes i Projectes topogràfics, de segregació, d’excés de cabuda i amidaments de finques.
  • Tramitació de permisos i concessions  de les administracions hidràuliques.
  • Assessorament en benestar animal, en gestió de les dejeccions ramaderes i en gestió ambiental.
  • Avaluacions d’Impacte Ambiental i Estudis de Integració i Impacte Paisatgístic.

Projectes d'enginyeria