Subscriu-te al butlletí de notícies.

* Camps necessaris

 

Correu electrònic *
Nom *
Codi postal *
Activitat principal

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, expressament ens autoritza a que les seves dades personals s’incorporin al fitxer anomenat “contactes” responsabilitat de AGROXARXA, SLU. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar aquesta agenda a la fi de donar resposta a les seves peticions. Les dades no seran transmeses a terceres persones que no s’hagin autoritzat expressament. En qualsevol moment es podrà revocar l’autorització atorgada i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament de les seves dades personals i de portabilitat. Qualsevol petició s’ha de dirigir a agroxarxa@agroxarxa.com o a Riu Besòs, 22 baixos de Lleida (25001).

He llegit i autoritzo expressament el tractament de les dades.