Actualitat

Important! Avançament de terminis del 184 i 347

El passat 18 de novembre es va publicar al BOE l’avançament dels terminis de presentació de determinades declaracions fiscals informatives, fet que tindrà un gran efecte sobre la gestió documental i de registre de la informació econòmica per part de les empreses.

Entre els models que s’ha avançat el termini de presentació es troba el model 184, relatiu a les operacions realitzades per les Entitats sense personalitat jurídica, tals com societats civils, comunitats de béns, herències jacents, etc.

També ha quedat afectat per aquest avançament, tot i que prorrogats els seus efectes fins a l’exercici 2019 el model 347, que han de presentar tots els empresaris i professionals per les operacions realitzades amb clients i proveïdors en l’àmbit de la seva activitat que superin en el seu conjunt anual els 3.005,06€.

Aquestes dues declaracions avancen la seva presentació al mes de gener, concretament la nova data límit de presentació serà el 31 de gener.

El model 184 corresponent a les operacions de l’exercici 2017 s’haurà de presentar com a màxim el proper 31 de gener del 2018.

El model 347 corresponent al exercici 2017 encara es podrà presentar durant el mes de febrer del 2018, però la declaració corresponent a l’exercici 2018 s’haurà de presentar com a màxim el 31 de gener del 2019.

Aquest avançament implicarà obligatòriament haver de portar una gestió documental molt més acurada, especialment en el cas de les societats civils i comunitat de béns, donat que durant els primers dies de gener hauran de tenir ordenada tota la documentació anual relativa a l’entitat per tal de poder realitzar els tancaments i aplicació d’incentius necessaris per a la presentació del model 184.

És important avançar al màxim possible la recollida d’informació econòmica relativa a les societats que presentin el model 184 i posar-se en contacte amb l’assessor per tal de gestionar la modificació del termini de presentació d’aquesta declaració.