Actualitat

Terminis del benestar animal

Terminis d’adaptació de les granges al benestar animal

Terminis del benestar animalS’ha publicat i ja és vigent el Real Decret 1392/2012 que modifica el RD 1135/2002, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs.

El nou Real Decret fixa que a partir de 1 de Gener de 2013, només podrà haver dos tipus d’explotacions que no compleixin la normativa de benestar animal: a) les explotacions que encara no han acabat el procés d’adaptació a les noves condicions que marca la normativa  o b) les explotacions que no tenen previst modificar les instal·lacions.

Abans del 31 d’octubre s’ha d’enviar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural la documentació corresponent a la situació en la que us trobeu:

a) Esteu en procés d’adaptació: Els titulars de les explotacions que el 10 d’octubre (aquest dimecres) no estigueu adaptats a la normativa de benestar animal (que no compliu els requisits per les truges i truges joves) haureu d’enviar el Calendari de modificació de les instal·lacions. En aquest Calendari de modificació de les instal·lacions haureu d’indicar:

 • Nombre de truges i truges joves que podran allotjar-se a partir de l’1 de gener de 2013
 • Data prevista de presentació de la sol·licitud de modificació de la capacitat/cens
 • Calendari de sortida dels animals
 • Destí dels animal.

b) No adaptareu: Si no teniu previst adaptar les instal·lacions haureu d’enviar un Pla d’ajust detallat de la situació prevista per l’1 de gener. El fet de que no us adapteu ha de ser causat per el cessament de l’activitat ramadera; la suspensió de l’activitat ramadera; modificació de la classificació zootècnica o disminució de la capacitat autoritzada del cens de l’explotació.

El PLA D’AJUST haurà de contemplar com a mínim:

 • Data prevista de presentació de la sol·licitud del cessament, de la suspenció o de modificació de la classificació zootècnica o de la capacitat/cens
 • Calendari de sortida dels animals
 • Destí dels animals.

Tant el calendari de modificació de les instal·lacions com el Pla d’ajuts s’acompanyarà d’una declaració responsable del titular de l’explotació amb el compromís de que a partir de la data de la presentació dels documents, s’inseminarà o cobrirà únicament un nombre de femelles igual o inferior al cens que puguin acollir cadascuna de les instal·lacions que estaran adaptades l’1 de gener de 2013.

El Departament d’Agricultura realitzarà un seguiment del compliment d’aquests Plans d’ajusts o comunicacions i efectuarà, en el seu cas controls específics.

Aquest  Real Decret inclou les mesures que adoptarà el Departament d’Agricultura en el cas de no complir la normativa a partir d’1 de Gener de 2013:

 • Es prohibirà tota entrada d’animals i material genètic de l’espècie porcina
 • Es prohibirà la sortida d’animals que tinguin un destí diferent al del sacrifici o a explotacions que compleixin els requisits establers per les truges i truges joves.  
 • Es prohibirà la pràctica de la inseminació artificial o de la monta natural
 • Es reduirà el cens de l’explotació a un màxim de 9 truges.

 El RD també recull puntualitzacions de les mesures sancionadores recollides en la Llei 32/2007.

 Podeu trobar el Real Decret en el següent enllaç: BOE 1392/2012.normes mínimes per la protecció dels porcs