Actualitat

Ull amb la Declaració de Renda!

Fer una Renda no és un procés ni automàtic ni fàcil. Cal dedicar una atenció especial a cada cas, ja que moltes vegades l’esborrany que ens envia Hisenda no és suficient per conèixer la totalitat de la nostra realitat.

RENDA 2014

Per optimitzar l’elaboració de la Renda2014, a més a més de conèixer els detalls de cada persona, activitat o explotació, cal estudiar i aplicar tota la casuística que la normativa preveu.

Fer la Renda en llocs o persones no especialitzades i coneixedores dels detalls de cada sector té molts riscos. Exemple d’un cas real, viscut en una de les nostres oficines.

Es tracta d’una explotació que rep uns 8.000€/any d’ajuts, l’esborrany no els mostra, i la falta de coneixements i experiència de qui li tramitava la Renda fins l’any passat, ha fet que aquests ingressos no es declaressin durant molts anys. Això ha fet que Hisenda generés declaracions paral·leles per un valor de gairebé 3.000€ a ingressar. Aquesta persona ha recorregut a nosaltres, per saber què passava i perquè li féssim la seva Renda2014.

Els nostres assessors no tan sols han detectat i corregit el problema, sinó que aplicant desgravacions específiques que coneixem molt bé (relacionades amb el sector agrari i la tipologia de les explotacions), no tan sols no cal que ingressi els 3.000€, sinó que li retornen 600€.

Aquest és un clar exemple que fer la Renda2014 amb assessors professionals pot ser una molt bona inversió.

Recordi que té un equip de professionals a la seva disposició a les nostres oficines.