Actualitat

Camp de vinyes

Vinya: normes actualitzades sobre arrencada, plantació i replantació.

El passat dimarts 23 de Juny el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar l’ ORDRE AAM/189/2015, de 16 de juny, per la qual s’estableixen normes transitòries de tramitació de les sol·licituds d’arrencada, de plantació i de replantació de vinya, i de transferència de drets de plantació, durant l’any 2015. Aquesta disposició és important pels productors i pel sector, perquè bàsicament el que fa és establir els terminis que regularà durant aquest 2015, abans de l’inici del nou règim d’autoritzacions l’1 de Gener de 2016, tots els moviments de drets i sol·licituds de plantació i d’arrencades durant el 2015, de forma excepcional i transitòria.

Cal dir que la Unió europea ha regulat de forma general com els Estats han d’aplicar el règim transitori de drets i la conversió en autoritzacions, i ara el Ministeri i el DAAM n’estableixen els terminis interns, que ells entenen necessiten per poder dur a terme les tràmits administratius i de control necessaris.

Els nous terminis, establerts per l’Ordre publicada, aplicables fins el 31 de desembre de 2015, són:

PLANTACIONS (DRETS PROVINENTS DE LA RESERVA DE CATALUNYA O DRETS DE REPLANTACIÓ)

Termini per presentar SOL·LICITUDS DE PLANTACIÓ, 31 de JULIOL de 2015.

Termini per presentar la COMUNICACIÓ DE PLANTACIÓ, 31 de DESEMBRE de 2015.

Les sol·licituds d’autorització de plantació, siguin de drets procedents de la Reserva de Catalunya o siguin de drets que provinguin d’arrencades prèvies, i que siguin vigents, requeriran d’una SOL·LICITUD PRÈVIA DE CONVERSIÓ DE DRETS EN AUTORITZACIONS en cas de no haver comunicat la plantació a 31 de DESEMBRE de 2015.

ARRENCADES

Termini per presentar SOL·LICITUDS ARRENCADA, 9 d’OCTUBRE de 2015.

Termini per presentar COMUNICACIONS d’ARRENCADA, 30 d’OCTUBRE de 2015.

TRANSFERÈNCIES DE DRETS DINS CATALUNYA

Termini per presentar SOL·LICITUDS DE TRANSFERÈNCIA DE DRETS DINS CATALUNYA, 16 de NOVEMBRE de 2015.

AQUESTA DATA ÉS MOLT IMPORTANT PERQUÈ POSTERIORMENT ELS DRETS NO ES PODRAN TRANSFERIR, ES PERDRAN, I LES FUTURES AUTORITZACIONS DE VINYA TAMPOC ES PODRAN TRANSFERIR ENTRE TITULARS.

CONVERSIÓ DE DRETS EN AUTORITZACIONS

Presentació de SOL·LICITUDS DE TRANSFORMACIÓ DE DRETS EN AUTORITZACIONS, a partir del  15 de SETEMBRE de 2015.

El DAAM ha elaborat un Quadre-Resum i un Cronograma d’aquest règim transitori, que junt amb altra informació d’interès sobre aquest nou sistema, podeu trobar aqui.

El cronograma és el següent:

vinya